Strojna obrada


Stroj za obradu Strojevi za obradu

Usluge temeljimo na Vašim konkretnim zahtjevima i našim tehnološkim mogućnostima. Pod uslugom podrazumjevamo kompletnu izradu manje ili više složenih komada. U ovo također ubrajamo i pojedinačne faze obrade prema Vašim zahtjevima (tokarenje, glodanje, brušenje). Nudimo uslugu teške i lake strojne obrade metala (tokarenje, glodanje, brušenje, deformaciju lima i ostalo).

brušenje

Raspolažemo sa slijedećim strojevima:

TEŠKA STROJNA OBRADA

 1. Portalna glodalica radne dužine 8000mm, širine 2500mm.
 2. Tokarski stroj radne dužine 6000 mm.
 3. Tokarski stroj radne dužine 3500 mm.
 4. Dugohodna blanjalica radne dužine 4000 mm, širine 900 mm.
 5. Horizontalni tokarski stroj Φ 2200mm (Karusel).
 6. Horizontalna bušilica Φ 130 (Borverk).

LAKA STROJNA OBRADA

 1. Tokarski strojevi dužine tokarenja od 700 do 2000 mm.
 2. Glodalice dužine glodanja od 600-1100 mm.
 3. Brusilice za kružno i plansko brušenje.
 4. Brušenje (razno) do 8000 mm.

DEFORMACIJA LIMA

 1. Obrada lima:(rezanje, savijanje do 16 mm, dužina savijanja i rezanja 3200 mm).

Blanjanje

Maximalna dužina blanjanja jeste 4m.

Bušenje

Bušenje izvodimo na radijalno bušilici TRB 3, a posebno velike izradke obrađujemo na portalnoj glodalici.

Obrada lima

Odsjecamo lim do 16 mm debljine. Vršimo uslugu savijanja na
hidrauličnoj apkant preši.

Portalno glodanje

Dimenzijama i masom obratka kojeg može prihvatiti ovo je najveći
alatni stroj takve vrste u Hrvatskoj.

glodalica
Tokarenje

Obrađujemo predmete dužina do 3m i do 6m.

Brušenje

Izvodimo kružno i plansko brušenje.